Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

ASM: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017

Thứ 4, 11/01/2017
Lý do: Công ty có nhiều công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh lực ngành nghề khác nhau nên cần có thời gian thu thập và kiểm tra số liệu của các báo cáo tài chính của các Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết.

Ngày 09/01/2017, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 01/2017/ASM/CBTT  ngày 09/01/2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (ASM) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC quý, BCTC bán niên, BCTC năm tài chính 2017: BCTC quý chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; Báo cáo tài chính bán niên (soát xét) chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm; Báo cáo tài chính năm (kiểm toán) chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Công ty có nhiều công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh lực ngành nghề khác nhau nên cần có thời gian thu thập và kiểm tra số liệu của các báo cáo tài chính của các Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết.

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm của năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai phải được UBCKNN xem xét và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.