Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

BFC: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa đăng ký bán 14.376 CP

Thứ 6, 21/04/2017
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Hoa

Mã chứng khoán: BFC

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Quốc Phong

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.376 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.376 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/4/2017 đến ngày 24/5/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.