Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

BTP: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 2)

Thứ 2, 20/05/2019
BTP: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 2)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 2) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190520_20190520--BTP--CBTT-xin-gia-han-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-lan-2.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.