Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2019.01

Thứ 4, 19/06/2019
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2019.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2019.01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190619_20190619--Chungquyen.FPT.VND.M.CA.T.2019.01--BCKQPH.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.