Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Thứ 4, 19/06/2019
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190619_201906192020MBBHSCMET012020CBTT20Bao20cao20ket20qua20phan20phoi20CQCBC490.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.