Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

CAV: Thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

Thứ 4, 11/01/2017
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của CAV như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2016

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2016

Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

STT

Nội dung thay đổi

Thông tin thông báo

Thông tin thay đổi

1

Thời gian chuyển nhượng quyền mua

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày  12/12/2016 đến ngày 10/01/2017

 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 12/12/2016 đến ngày 10/02/2017

2

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 12/01/2017

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 13/02/2017

Các nội dung khác tại Thông báo số 1207/TB-SGDHCM ngày 25/11/2016 không thay đổi.

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.