Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

CIG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thứ 5, 14/06/2018
CIG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180614_20180614--CIG--Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2018.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.