Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 4, 10/01/2018
CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180110_20180110--CIG--Mien-nhiem-P.CT-HDQT.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.