Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

DCL: Quý I lãi sau thuế 14,5 tỷ đồng

Thứ 6, 21/04/2017
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017.

Trong kỳ, doanh thu thuần của DCL giảm 13,5% so với cùng kỳ khi đạt 154,3 tỷ đồng nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thấp nên mức giảm của lãi gộp không còn là bao nhiêu khi đạt 53,3 tỷ đồng.

Mảng hoạt động tài chính biến động không nhiều, nhưng chi phí bán hàng phải trả tăng trên 41% lên 27,04 tỷ đồng.

Mặc dù khoản lãi khác đóng góp trên 4 tỷ đồng nhưng kết quả công ty vẫn lãi ròng có 14,5 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Theo giải trình của DCL, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do:

Do Công ty cơ cấu lại nhóm hàng nên doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước cụ thể giảm 24.8 tỷ

Do Công ty đang phát triển mạng lưới phân phối mới đòi hỏi tăng chi phí Makerting, quảng bá thương hiệu... nên chi phí bán hàng Q1/2017 đã tăng 7.9 tỷ so với cùng kỳ năm 2016.

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.