Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

DHG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Thứ 4, 12/06/2019
DHG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--DHG--CBTT-ve-viec-bau-Chu-tich-HDQT-nhan-su-cac-tieu-ban-truc-thuoc-HDQT-va-Ban-TGD.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.