Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

E1VFVN30: Thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018

Thứ 6, 12/10/2018
E1VFVN30: Thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181012_20181012--E1VFVN30--CBTT-ve-iNAV-trong-GD-tai-co-cau-DMCK.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.