Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

GIL: Ông Lê Hùng đã mua 17.690 CP

Thứ 5, 12/01/2017
Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Hùng nắm giữ tại GIL tăng lên gần 1,7 triệu CP

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Hùng

Mã chứng khoán: GIL

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.673.611 CP, tỷ lệ 12,05%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 17.690 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.691.301 CP, tỷ lệ 12,18%

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/12/2016 đến ngày 11/1/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.