Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

HID: Ông Trần Trung Phong đã bán 26.682 CP

Thứ 4, 11/01/2017
Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Phong nắm giữ tại HID giảm xuống còn 0 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Trung Phong

Mã chứng khoán: HID

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Đình Khải

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 130.600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.682 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.682 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 26.682 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/12/2016 đến ngày 6/1/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.