Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

HQC: Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đã bán 5,4 triệu CP

Thứ 4, 11/01/2017
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông tại HQC giảm xuống còn 5,71%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Mã chứng khoán: HQC

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trương Anh Tuấn;  Nguyễn Thị Diệu Phương

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 23.585.420 CP; 18.189.840 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.741.300 CP, tỷ lệ 6,97%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.400.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.341.300 CP, tỷ lệ 5,71%

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/12/2016 đến ngày 6/1/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.