Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

JVC: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, BCTC soát xét bán niên và kiểm toán của năm tài chính 2017

Thứ 6, 19/05/2017
Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán: JVC) đã gửi công văn số 153-2017/CV-JVC ngày 18/05/2017 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 19/05/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2017 (niên độ kế toán từ 01/04/2017 đến 31/03/2018) như sau:

-       BCTC quý: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

-       BCTC soát xét bán niên: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính;

-       BCTC năm đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Do Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có chi nhánh tại tỉnh khác và công ty con nên việc tập hợp chứng từ, sổ sách bị kéo dài thời gian.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.