Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

KPF: Bà Tạ Mỹ Dung đã bán 7.150 CP

Thứ 3, 21/03/2017
Bà Tạ Mỹ Dung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Tạ Mỹ Dung

Mã chứng khoán: KPF

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Tạ Thị Dinh

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch:  Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chị gái

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.150 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.150 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.150 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2017 đến ngày 16/3/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.