Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

LM8: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Đông

Thứ 2, 10/08/2020
LM8: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Đông

Nguyễn Ngọc Đông báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Lilama 18 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41840_Nguyen-Ngoc-Dong.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.