Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Châu Quang Phúc, Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Đình Huy

Thứ 2, 01/06/2020
NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Châu Quang Phúc, Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Đình Huy

Châu Quang Phúc, Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Đình Huy thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:


Tài liệu đính kèm
 165220_Nguyen-Thanh-Son.pdf
 165221_B--Pham-Dinh-Huy.pdf
 165222_-Chau-Quang-Phuc.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.