Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

PTB: Ông Lê Vỹ đăng ký mua 100.000 CP

Thứ 3, 21/03/2017
Ông Lê Vỹ thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Vỹ

Mã chứng khoán: PTB

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Văn Lộc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, giám đốc chi nhánh Đồng Nai

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.113.090 CP, tỷ lệ 9,78%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.213.090 CP, tỷ lệ 10,25%

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/3/2017 đến ngày 20/4/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.