Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

PXS: Giải trình về việc chậm công bố thay đổi nhân sự HĐQT

Thứ 3, 21/03/2017
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí giải trình về việc chậm công bố thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

Năm 2016 như Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh biết là một năm cực kỳ khó khăn đối với lĩnh vực xây lắp Dầu khí, giá dầu thế giới vẫn biến động ở mức thấp và khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn, hầu hết các dự án Dầu khí bị Chủ đầu tư xem xét dừng và giãn tiến độ triển khai, cùng với việc các cơ chế chính sách mới ra đời, việc hội nhập nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây lắp đã tạo ra nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty PVC-MS.

Trong bối cảnh đó, để vượt qua giai đoạn khó khăn, Lãnh đạo Công ty PVC-MS đã phải thường xuyên phải đi công tác dài ngày để tiếp xúc gặp gỡ đối tác, khách hàng để tiếp thị tìm kiếm thêm công việc nhằm đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho gần 1.700 CBCNV, người lao động cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

Về việc CBTT thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, đến thời điểm ngày 01/12/2016, ông Nguyễn Văn Hương - Thành viên HĐQT PVC-MS sẽ thôi thực hiện công việc đang đảm nhận để tiến hành bàn giao và làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định. Tuy nhiên, do Hội đồng quản trị Công ty PVC-MS chưa lựa chọn được Thành viên HĐQT thay thế nên để đảm bảo hoạt động của HĐQT xuyên suốt cũng như đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty PVC-MS đã thống nhất phương án để ông Nguyễn Văn Hương vẫn tiếp tục thực hiện công việc Thành viên HĐQT cho đến khi nghỉ hưu “ngày 01/03/2017” bằng Nghị quyết số 293/NQ-KCKL-HĐQT ngày 30/11/2016 và Quyết định số 297/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/12/2016. Tuy nhiên, do có sự nhầm lẫn và hiểu sai về quy định CBTT theo Thông tư 155/2015/TT-BTC (sau ngày 01/03/2017 mới CBTT) và đây đơn thuần chỉ là việc nghỉ hưu theo chế độ, nên ngày 7/03/2017 Công ty mới có Công văn số 335/KCKL-TCKT gửi UBCK Nhà nước và Quý Sở về việc CBTT thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT PVC-MS. Việc chậm CBTT nguyên nhân do cán bộ phụ trách Công bố thông tin đã cùng Lãnh đạo Công ty đi công tác và họp dài ngày tại các tỉnh miền Tây nam bộ theo Công lệnh công tác đính kèm. Đồng thời, nhân sự HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Văn Hương sẽ được PVC-MS kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty nên cũng chưa có thông tin để công bố dịp này.

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.