Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

SCR: CTCP Thương mại Đầu tư Thuận Thiên đã bán 713.240 CP

Thứ 4, 11/01/2017
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của CTCP Thương mại Đầu tư Thuận Thiên tại SCR giảm xuống còn 8,73%

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Đầu tư Thuận Thiên

Mã chứng khoán: SCR

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Thị Thu Trang

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY:

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 33.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.598.543 CP, tỷ lệ 9,04%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 713.240 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.885.303 CP, tỷ lệ 8,73%

Lý do thay đổi sở hữu:Cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 5/1 đến ngày 6/1/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.