Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021

Thứ 4, 15/09/2021
SJD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  53431_ng-nien-nam-2021.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.