Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

STG: HĐQT chấp thuận cho Gelex chào mua công khai 22,3 triệu CP

Thứ 4, 11/01/2017
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu như sau:

Về việc TCT Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex) chào mua công khai cổ phiếu STG. Hội đồng quản trị có ý kiến:

HĐQT Công ty thống nhất với phương án chào mua công khai 22.300.000 cổ phiếu STG do Gelex đề xuất. HĐQT Công ty đề nghị Gelex tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Công ty trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai nhằm làm tăng giá trị cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

HĐQT Công ty đề nghị Gelex thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu STG theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán.

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.