Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

SVT: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

Thứ 3, 21/03/2017
Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông thông báo chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 như sau:

1. Ngày giao dịch không huỏng quyền: 13/03/2017

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/03/2017

3. Thời gian tổ chức:

Thời gian: 8 giờ 30, Thứ bày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Trường Việt Mỹ,

Địa chi: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quậnl 1, TP.HCM.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 14/03/2017 và các khách mời.

5. Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua: Báo cáọ kết quà hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2016 cùa Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận;...

Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT SAVITECH (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).

Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp,Tài liệu Đại hội theo địa chì trang website Công ty www.savitechco.com.vn

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.