Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TCB: Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty

Thứ 6, 15/11/2019
TCB: Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191115_20191115--TCB--Phu-luc-sua-doi-Dieu-le-TCB-ve-von-dieu-le.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.