Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TCD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Thứ 6, 15/11/2019
TCD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã CK: TCD) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191115_20191114--TCD--TB-vv-niem-yet-va-giao-dich-CK-thay-doi-niem-yet.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.