Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TDH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE BETEILIGUNGEN AG

Thứ 5, 10/08/2017
TDH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE BETEILIGUNGEN AG

KWE BETEILIGUNGEN AG báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170810_20170810--TDH--BC-TD-SH-CD-LON--KWE-BETEILIGUNGEN-AG.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.