Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

THI: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thứ 6, 07/12/2018
THI: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181207_20181207--THI--CBTT-NQ-HDQT-ve-viec-Chot-danh-sach-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.