Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TMT: CTCP Chứng khoán Asean đã mua 4 triệu CP

Thứ 4, 11/01/2017
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của CTCP Chứng khoán Asean tại TMT tăng lên 10,85%

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Asean

Mã chứng khoán: TMT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cp

Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 CP, tỷ lệ 10,85%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 4/1/2017

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.