Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TVS: Năm 2016 lãi sau thuế 66,9 tỷ đồng

Thứ 3, 21/03/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt giải trình biến động LNST HN và riêng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Cụ thể,

Chỉ tiêu

Năm 2016 (tỷVND)

Năm 2015 (tỷ VND)

Chênh lệch (tỷ VND)

%

A

B

c

D=B-C

D/C

1. Doanh thu

182.5

214.2

(31.6)

-14.8%

2. Chi phí

100.8

101.2

(0.4)

-0.4%

3. Lợi nhuận sau thuế

66.9

89.2

(22.3)

-25.0%

 

Nguyên nhân biến động:

1. Doanh thu đạt 182.5 tỷ, giảm 31.6 tỷ, chủ yếu là do doanh thu hoạt động môi giới và tư vấn giảm mạnh hơn mức tăng của doanh thu của hoạt động tự doanh:

  • Doanh thu môi giới chứng khoán: 14.4 tỷ (giảm 35.5 tỷ)
  • Doanh thu hoạt động tư vấn: 29.8 tỷ (giảm 39.9 tỷ)
  • Doanh thu tự doanh: 119.7 tỷ (tăng 41.3 tỷ)

2. Chi phí đạt 100.8 tỷ (chỉ giảm 0.4%),   chủ yếu là do chi phí lãi vay 18.6 tỷ (tăng 14.3 tỷ) và chi phí quản lý công ty chứng khoán 21.6 tỷ (tăng 3.2 tỷ)

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 22% (năm 2015) xuống 20% (năm 2016)

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.