Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

VNG: Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và gia hạn thời gian nộp tiền

Thứ 3, 21/03/2017
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 36/TB-SGDHCM ngày 11/01/2017.

Căn cứ công văn số 05/2017/TB-TTCT ngày 06/3/2017 và số 07A/2017/CV-TTCT ngày 16/03/2017 của CTCP Du lịch Thành Thành Công; công văn số 1100/UBCK-QLCB ngày 02/03/2017 và số 1280/UBCK-QLCB ngày 13/03/2017 của UBCKNN; công văn số 301/TB-CNVSD ngày 08/03/2017 và số 426/TB-CNVSD ngày 17/03/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 36/TB-SGDHCM ngày 11/01/2017 như sau:

Tổ chức niêm yết: CTCP Du lịch Thành Thành Công

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : VNG

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 03/02/2017

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh

Thông tin đã thông báo

Thông tin điều chỉnh

Thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán

Chủ TK: CTCP Du lịch Thành Thành Công Số TK: 042 1000 483 366 Tại : NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Phú Thọ

 

Chủ TK: CTCP Du lịch Thành Thành Công Số TK: 1009219037 Tại : NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN TP.HCM

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua CP

Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 08/03/2017

Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 22/03/2017

Các nội dung khác tại Thông báo số 36/TB-SGDHCM ngày 11/01/2017 không thay đổi.

Tải file gốc

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.