Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

AAV: Nguyễn Hưng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 500.000 CP

Thứ 6, 12/10/2018
AAV: Nguyễn Hưng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 500.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hưng Long
- Mã chứng khoán: AAV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh rể
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.625.000 CP (tỷ lệ 25,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/10/2018.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.