Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

BED: Quý I lãi ròng hơn 800 triệu đồng

Thứ 6, 21/04/2017
CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) công bố Nghị quyết HĐQT họp phiên thứ 34 ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị BED đã thông qua báo cáo tài chính quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt hơn 8,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 800 triệu đồng.

Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người, số lượng thành viên Ban kiêm soat nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.

Tải file gốc
 

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.