Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

CMS: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 50.000 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Thủy 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 87.486 CP (tỷ lệ 0,51%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu. 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.