Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

DNP: 28/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thứ 3, 21/03/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNP của CTCP Nhựa Đồng Nai như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: sẽ thông báo trong thư mời tham dự họp.

          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo trong thư mời tham dự họp.

          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và các nội dung quan trọng khác (nếu có)(chi tiết sẽ gửi kèm theo thư mời tham dự họp).

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.