Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

FDT: CTCP Da Sài Gòn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 256.200 CP

Thứ 3, 14/11/2017
FDT: CTCP Da Sài Gòn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 256.200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Da Sài Gòn
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 256.200 CP (tỷ lệ 8,39%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Phượng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 256.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.