Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ 4, 12/06/2019
HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
  000000008550333_nghi_quyet_HDQT_11.06.2019.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.