Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

HBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Le Hoang Pte Ltd

Thứ 3, 13/02/2018
HBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Le Hoang Pte Ltd

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Le Hoang Pte Ltd- Họ tên người có liên quan: KHANG HO GMBH
- Mối quan hệ: Khác
- Số lượng: 307.100
- Tỷ lệ nắm giữ: 13,76%
- Mã chứng khoán: HBE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 138.250 CP (tỷ lệ 6,2%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 154.850 CP (tỷ lệ 6,94%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 307.100
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 13,76%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 461.950
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 20,71%
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/02/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.