Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

HKT: Nguyễn Thị Thắm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 506.000 CP

Thứ 6, 07/12/2018
HKT: Nguyễn Thị Thắm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 506.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thắm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HKT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 506.000 CP (tỷ lệ 8,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 506.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 506.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.