Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

IDV: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Thứ 6, 21/04/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo thay đổi nhân sự Công ty như sau:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc như sau:

1.    Bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc Công ty VPID Hà Nam kể từ ngày 01/05/2017.

2.    Thông tin cá nhân ông Phạm Trung Kiên như sau:

Họ tên: Phạm Trung Kiên

Ngày sinh: 26/02/1978    Số CMND: 135602296 cấp ngày 27/7/2009

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nhiêm vụ, quyền hạn của ông Phạm Trung Kiên theo quy định tại Điều lệ công ty, mức lương và các chế khác của ông Phạm Trung Kiên được nhận theo Quy định hiện hành của Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.