Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

IDV: Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%

Thứ 6, 21/04/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017.

Theo đó, HĐQT IDV đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IDV được nhận 40 cổ phiếu).

Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2017.

Thời điểm thực hiện: Trong quý 3 và quý 4 năm tài chính Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.