Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 52.700 CP

Thứ 2, 17/07/2017
MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 52.700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Như Ngọc

- Mã chứng khoán: MAS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 119.455 CP (tỷ lệ 2,8%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Thu Bồn

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.211 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 84.455 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 52.700 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 66.755 CP (tỷ lệ 1,56%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.