Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PCN: Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 3.324.500 CP

Thứ 6, 07/12/2018
PCN: Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 3.324.500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP
- Mã chứng khoán: PCN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.324.500 CP (tỷ lệ 84,71%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lưu Quốc Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Đức Thọ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.324.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.324.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/12/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.