Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PPP: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Thứ 6, 12/10/2018
PPP: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
.

Tài liệu đính kèm
  000000007887912_22672bn_20181011_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.