Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PSC: Vợ Thành viên BKS đăng ký mua 10.000 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương 

- Mã chứng khoán: PSC 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.500 CP (tỷ lệ 0,98%) 

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn 

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS 

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ 

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67.500 CP (tỷ lệ 0,94%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua nắm giữ cổ phiếu. 

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2017 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/06/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.