Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PSE: Bổ nhiệm ông Phạm Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT

Thứ 5, 12/01/2017
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Hùng, Phó Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2017 và được trình Đại hội đông cô đông Công ty thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.