Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PVI: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Thứ 4, 12/06/2019
PVI: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 217.009 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2019.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.