Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PVS: Lê Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 5.100 CP

Thứ 5, 14/01/2021
PVS: Lê Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 5.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hằng Nga
- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.100 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hồ Bắc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.149 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Theo nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.