Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

SD5: Ông Nguyễn Đắc Điệp - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

Thứ 2, 13/11/2017
Ông Nguyễn Đắc Điệp - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 cổ phiếu SD5

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Điệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SD5
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/12/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.