Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

SMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

Thứ 3, 13/02/2018
SMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.093.900 CP (tỷ lệ 20,01%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 60.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.154.000 CP (tỷ lệ 21,11%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/02/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.